Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

 

 

 

 

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi  Orkunnar IS ehf  kt: 680319-0730  vegna eldneytisafgreiðslu að Aðalgötu 26 í Stykkishólmi.. Umsókn barst þann 1. febrúar 2024 frá fyrirtækinu.   Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Sæþór Hallgrímsson.   Núverandi leyfi var gefið út 30. apríl 2012  og gildir til  30. apríl 2024. 

Í umsókn er sótt um "Bensínstöð-sjálfsafgreiðsla".  Gögn vegna umsóknar.: teikning af afgreiðslustöð og umsókn Orkan Is ehf

 Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi sem nær til afgreiðslu eldneytis. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

Í gögnum með teikningu af mannvirkinu kemur fram að um einn birgðatank er að ræða. Tankurinn er úr stáli og þrískiptur. Hólf tanksins eru 15, 10 og 25 rúmmetrar. Utan um tankinn  er tvöfalt byrgði og virkar ytra byrgði sem lekavörn. Tankurinn er tengdur í olíuskilju.  

 

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi starfsemi : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir eldsneytissöluna ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 1. mars 2024. 

Hér með eru auglýst drög að endurnýjuðu starfsleyfi fyrir starfsemi Veitna ehf  vegna aðveitustöðvar (nr. 20 ) á Smiðjuvöllum 24 á Akranesi. 

Umsókn barst þann 24. nóvember  2023  frá Veitum ehf  kt: 501213-1870.  Umsækjandi fyrir hönd fyrirtækisins er Jóhann Þorleiksson.   Núverandi leyfi var gefið út 10. maí 2012 og gildir til 10. maí 2024.

Í umsókn er sótt um : " Spennubreyting og dreifing rafmagns úr 66kV í 11kV spennu. Tveir aðveituspennar eru í stöðinni, 25MVA frá árnu 2005 með 8 tonn af olú og 16MVA spennir frá 1985 með 7.1 tonn af olíu. "  Olíugryfjur eru undir báðum spennum. 11kV rofar eru einangraðir með Vaccum einangrun þanig að ekki er neitt SF6 gas á rofum Veitna sem einangrunar miðill. 

 Umsókn um starfsleyfi: Umsókn Veitna og  upplýsingar í tölvupósti með umsókn greinargerð

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gefur út starfsleyfi vegna stórar spennistöðvar.  Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998.

Starfsleyfisskilyrði munu byggja á efirfarandi almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir - Stórar spennistöðvarStarfsleyfisskilyrði fyrir stórar spennistöðvar.pdf (ust.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 9. janúar 2024. 

Orka náttúrunnar  kt: 471119-0830, sækir um starfsleyfi  fyrir "verkefni  sem felst í að haugsetja setefni úr inntakslóni Andakílsárvirkjnar í landi Syðstu-Fossa".

Umsókn um starfsleyfi fyrir verkefninu ásamt fylgigögnum barst 13. júlí s.l. Umsækjandi fyrir hönd Orku náttúrunnar er Atli Björn Levy. Sjá hér: Umsókn ON

Í greinargerð kemur fram að framkvæmdirnar fela m.a í sér uppgröft og haugsetningu á seti sem sest hefur til í lóni Andakílsárvirkjunar. Framkvæmdin er tilkynningarskyld  þar sem áætlað er að fjarlægja á bilinu  70.000 (+/- 15000) m3, af seti á yfir um  2,5 hektara svæði í landi Syðstu-Fossa. Uppgröftur og haugsetning eru hluti af endurbóta-og viðhaldsframkvæmd við Andakílsárvirkjun sem ráðist verður í þegar öll tilskilin leyfi liggja fyrir.  Sjá greinargerð með umsókn hér: Greinargerð ON

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands óskaði eftir umsögn Umhverfisstofnunar vegna umsóknarinnar og gerir stofnunin ekki athugasemdir við framkvæmdina. Sjá hér: UST umsögn

Leyfi fyrir margvíslega vinnslu og meðferð jarðefna  er gefið út skv.  lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998 og ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur  skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, X-viðauki grein 2.7. 

Starfsleyfið mun byggja í grunnatriðum á starfsleyfisskilyrðum sem sjá má á vef Umhverfisstofnunar ásamt ákvæðum frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.pdf (ust.is)  ásamt því að taka mið af ákveðnum starfsleyfisskilyrðum fyrir efnistöku og vinnslu jarðefna. 

 Athugasemdir skulu berast á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   fyrir 22. nóvember 2023.

Page 1 of 16