Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

 

 

 

 

Mánudagur, 10 maí 2021 11:16

167. fundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands

Hér er fundargerð 167. funddar Heilbrigðisnefndar Vesturlands sem haldinn var í fjarfundarbúnaði miðvikudaginn 5. maí 2021. 167. fundur

 

 

Hér með eru auglýst drög að nýju starfsleyfi fyrir starfsemi vélaverkstæðis og járnsmiðju að Sólbakka 25 í Borgarnesi.  Rekstraraðili er Vélsmiðja BA ehf.

Heilbrigðisnefnd Vesturlands gefur út starfsleyfi fyrir starfsemi bifreiða- og vélaverkstæða. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarnir nr. 7/1998.

Umsókn um nýtt starfsleyfi barst þann 5. mars 2021. 

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  fyrir 2. júní 2021.

 Tillaga að starfsleyfi Vélsmiðju BA ehf.

Hér með eru auglýst drög að nýju starfsleyfi fyrir starfsemi vélaverkstæðis og járnsmiðju að Sólbakka 25 í Borgarnesi.  Rekstraraðili er Vélsmiðja BA ehf.

Heilbrigðisnefnd Vesturlands gefur út starfsleyfi fyrir starfsemi bifreiða- og vélaverkstæða. Leyfið er gefið út skv. lögum um hollustuhætti og mengungarvarnir nr. 7/1998.

Umsókn um nýtt starfsleyfi barst þann 5. mars 2021. 

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Athugasemdir skulu berast á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  fyrir 2. júní 2021.

 Tillaga að starfsleyfi Vélsmiðju BA ehf.

Umsókn um nýtt starfsleyfi barst 18. janúar 2021. Umsækjandi  fyrir hönd Sementsverksmiðjunnar er Gunnar H. Sigurðsson.

Í umsókn kemur fram að : Fjögur 4000 tonna sementssíló eru staðsett í nágrenni við Faxabryggju á Akranesi. Sement er flutt til landsins í sérútbúnum flutningaskipum sem flytja allt að 7200 tonn af sementi í hverri ferð. Sementi er dælt í sementssíló frá Faxabryggju. Afköst við dælingu eru 120-170 tonn/tímann.

Við móttöku sements er sólarhringsvakt í birgðastöð til að tryggja að sement dælist í rétt síló og til að fylgjast með löndunarbúnaði einkum með tilliti til sementsleka og að tryggja að sementssíló fyrirfyllist ekki. Við löndun og áfyllingu í sementstanka  er haldið undirþrýstingi með búnaði sem er ofan á tönkunum/sílóum í tengibygginu..

Um 95% af innfluttu sementi er selt í lausu. Því er lestað í sementsbíla og dreift til viðskiptavina. Aðstaða er til pökkunar sements í stórsekki í birgðastöð. Sekkjun fer fram innandyra.

Hægt er að blanda kísilryki við sementið og er það sótt á sementsbílum til Elkem á Grundartanga. Dreifing sements til viðskiptavina er ekki háð starfsleyfi Sementsverksmiðju.

Starfsleyfið er auglýst á tímabilinu 4. maí – 1. júní 2021.

 

Umhverfisstofnun gaf áður út starfsleyfi fyrir Sementsverksmiðjuna þann 5. desember 2008 fyrir sementsframleiðslu. Þeirri starfsemi hefur nú verið hætt og með umsókn um niðurfellingu starfsleyfis dags. 15. mars. 2021 óskaði Sementsverksmiðjan eftir því að það leyfi félli úr gildi.

Leyfið verður út­gefið sam­kvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998, sbr. IV viðauka og 38. tl. um geymslu hættulegs efnis,  laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 og reglugerðar nr. 550/2018 reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

Einnig skal fyrirtækið hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina gilda á hverjum tíma og skilyrðum á fylgiskjali með útgefnu leyfi. 

Drög starfsleyfis

Veitur ohf sóttu um, þann 30. apríl 2021, starfsleyfi fyrir tilraunaborunum í jaðri  vatnsverndarsvæða á Seleyri og í Grábrókarhrauni.  Borunin mun fara fram sumar 2021.

Tímabundið leyfi verður gefið út skv.  lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003  og reglugerðar nr.  550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Í leyfinu verður m.a tiltekin umgengni og umferð með tæki á vatnsverndarsvæði s.s : 

"Skilyrði.

  • Eintak af starfsleyfi, skilyrðum þessum og viðkomandi lögum og reglum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.
  • Forráðamaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að það starfi í samræmi við skilyrði þessi.
  • Fara skal með mestu varúð við vatnsverndarsvæði. Þar er óheimilt að geyma tæki með olíu eða önnur mengandi efni. Ávallt skal hafa tiltækan mengunarvarnarbúnað ef upp kemur óhapp sem tengist bilunum eða óvæntum olíuleka úr tækjum.
  • Ganga þarf úr skugga um að tæki og vélar leki ekki olíu og séu sérstaklega skoðaðar m.t.t þess áður en farið er um grannsvæði vatnsverndar.
  • Í lok vinnudags skal fjarlægja allar vélar af vatnsverndarsvæði.
  • Óheimilt er að staðsetja færanlega olíugeyma á vatnsverndarsvæði.
  • Upplýsa skal heilbrigðiseftirlit hvenær vinna á svæðinu hefst og ef upp kemur mengunaróhapp.  " 

 Athugasemdafrestur  er til 1. júní 2021.  Umsækjandi fyrir hönd Veitna ohf er Sigrún Tómasdóttir. 

 

Hér má finna gögn frá Veitum ohf sem tengjast umsókninni. 

Greinargerð með umsókn og Drög áhættumats og  umsókn Veitna

 

 

Hér með eru auglýst drög að tímabundu starfsleyfi fyrir Þrótt ehf  vegna flutnings á menguðum jarðvegi / jarðvegi með óvirkt spilliefni frá aðstöðu Terra á Akranesi á sorpurðunarsvæði í Álfsnesi. 

 Leyfið er gefið út skv.  lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003,  reglugerðar nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgangs og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs  og reglugerðar nr.  550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Umsókn um starfsleyfi barst þann 6. apríl 2021. Umsækjandi fyrir hönd Þróttar ehf er Fannar Freyr Helgason. 

Ástæða umsóknar er óhapp sem varð við flutning á riðusmituðu sauðfé  þann 18. mars s.l. Sjá frétt á vefsvæði Matvælastofnunar.: Óhapp við flutning hræja til brennslu vegna riðu | Matvælastofnun (mast.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur  skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

Hér má finna drög að starfleyfi með starfsleyfisskilyrðum ásamt greinargerð. Þróttur ehf Flutningur Drög

Athugasemdir skulu berast á  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 4. maí  2021.

Page 1 of 7