Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Þriðjudagur, 04 maí 2021 11:37

Veitur ohf - Tilraunaborun á Seleyri og Grábrókarhrauni

Veitur ohf sóttu um, þann 30. apríl 2021, starfsleyfi fyrir tilraunaborunum í jaðri  vatnsverndarsvæða á Seleyri og í Grábrókarhrauni.  Borunin mun fara fram sumar 2021.

Tímabundið leyfi verður gefið út skv.  lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003  og reglugerðar nr.  550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Í leyfinu verður m.a tiltekin umgengni og umferð með tæki á vatnsverndarsvæði s.s : 

"Skilyrði.

  • Eintak af starfsleyfi, skilyrðum þessum og viðkomandi lögum og reglum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.
  • Forráðamaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að það starfi í samræmi við skilyrði þessi.
  • Fara skal með mestu varúð við vatnsverndarsvæði. Þar er óheimilt að geyma tæki með olíu eða önnur mengandi efni. Ávallt skal hafa tiltækan mengunarvarnarbúnað ef upp kemur óhapp sem tengist bilunum eða óvæntum olíuleka úr tækjum.
  • Ganga þarf úr skugga um að tæki og vélar leki ekki olíu og séu sérstaklega skoðaðar m.t.t þess áður en farið er um grannsvæði vatnsverndar.
  • Í lok vinnudags skal fjarlægja allar vélar af vatnsverndarsvæði.
  • Óheimilt er að staðsetja færanlega olíugeyma á vatnsverndarsvæði.
  • Upplýsa skal heilbrigðiseftirlit hvenær vinna á svæðinu hefst og ef upp kemur mengunaróhapp.  " 

 Athugasemdafrestur  er til 1. júní 2021.  Umsækjandi fyrir hönd Veitna ohf er Sigrún Tómasdóttir. 

 

Hér má finna gögn frá Veitum ohf sem tengjast umsókninni. 

Greinargerð með umsókn og Drög áhættumats og  umsókn Veitna

 

 

Hér með eru auglýst drög að tímabundu starfsleyfi fyrir Þrótt ehf  vegna flutnings á menguðum jarðvegi / jarðvegi með óvirkt spilliefni frá aðstöðu Terra á Akranesi á sorpurðunarsvæði í Álfsnesi. 

 Leyfið er gefið út skv.  lögum um hollustuhætti og mengungarvarna nr. 7/1998. laga um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003,  reglugerðar nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgangs og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs  og reglugerðar nr.  550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Umsókn um starfsleyfi barst þann 6. apríl 2021. Umsækjandi fyrir hönd Þróttar ehf er Fannar Freyr Helgason. 

Ástæða umsóknar er óhapp sem varð við flutning á riðusmituðu sauðfé  þann 18. mars s.l. Sjá frétt á vefsvæði Matvælastofnunar.: Óhapp við flutning hræja til brennslu vegna riðu | Matvælastofnun (mast.is)

Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsemina ber að auglýsa í minnst 4 vikur  skv. ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.

Hér má finna drög að starfleyfi með starfsleyfisskilyrðum ásamt greinargerð. Þróttur ehf Flutningur Drög

Athugasemdir skulu berast á  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fyrir 4. maí  2021.

Read 21 times